Pulpit kontrahenta

Przygotowany przez naszą firmę Pulpit Kontrahenta to rozwiązanie B2B skierowane do przedsiębiorstw korzystających z informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie SAP Business One. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z systemem SAP Business One i pozwala klientom firmy w prosty sposób składać zamówienia.

Korzyści dla firmy wynikające z wdrożenia systemu:

  • oszczędność czasu podczas zamawiania towarów przez klientów, co dla wielu klientów jest bardzo cenną wartością dodaną, wobec czego mogą preferować oni dostawców oferujących platformę B2B.
  • odciążenie działu sprzedaży lub działu obsługi klienta od działań, które klient może wykonać samodzielnie: składanie zamówień, sprawdzanie stanu realizacji zamówień, sprawdzanie ceny i dostępności towaru,
  • eliminacja błędów w zamówieniach, które są wpisywane do systemu przez dział sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych, e-mailowych czy faksowych,
  • przyspieszenie realizacji zamówień, co dla wielu klientów jest obecnie kluczowe,
  • zmniejszenie pracy związanej z procesowaniem zamówień, których firma nie może zrealiować w części lub całości.

Reasumujac korzyści są obustronne:

  • i dla firmy, bo zaoszczędzony czas można przeznaczyć na realizowanie innych działań prosprzedażowych lub ograniczyć koszty działu sprzedaży czy działu obsługi klienta,
  • i dla klienta, gdyż oszczędza czas; a bezpośredni dostęp do aktualnej informacji zwiększa jego zaufanie do firmy, co w konsekwencji zwiększa jego lojalność.

Zobacz wersję demo naszego Pulpitu Kontrahenta.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o pełnej wersji Pulpitu Kontrahenta – skontaktuj się z naszym konsultantem > kontakt.