Systemy dedykowane

Oprócz gotowych systemów nasza firma oferuje również tworzenie oprogramowania na zamówienie. Jeśli potrzebujecie Państwo produktu, którego na rynku nie ma albo systemu dostosowanego precyzyjnie do Państwa potrzeb, jesteśmy w stanie go stworzyć. W tym momencie nasza firma zrealizowała już kilka takich systemów. Część produktów przez nas oferowanych było pierwotnie tworzone jako rozwiązania na zamówienie klienta, dopiero później zostały przygotowane do sprzedaży ogólnej, ale w dalszym ciągu możemy je dostosowywać do kolejnych klientów.

Przykładowym systemem jest MRP do zamawiania towaru u zewnętrznych dostawców uwzględniający m.in. takie czynniki jak wielkości opakowań, ceny opakowań, wielkość sprzedaży, zlecenia sprzedaży, magazyny dostawców czy czasy realizacji zamówień. System ten zarządza również przerzutami towarów pomiędzy oddziałami również z uwzględnianiem ww. czynników.

Kolejnym przykładem jest system do rejestracji czasu pracy. Został on zrealizowany na nasze wewnętrzne potrzeby i wykorzystuje m.in. certyfikaty cyfrowe do identyfikacji pracowników.