Rozwiązanie Business Intelligence skierowane jest do managerów zajmujących się analizami i strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa. Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. Aby uniknąć konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci graficznej. Dla potrzeb każdego użytkownika (managera) przygotowuje się spersonalizowany Kokpit managerski (management dashboard), który stanowi atrakcyjny sposób prezentacji wyników w postaci podobnej do pulpitu sterowniczego. Na jednym ekranie prezentowany jest tam zestaw istotnych z punktu widzenia managera wskaźników.

System BI ma możliwość prezentowania danych pochodzących z wielu źródeł (system ERP, system WMS, arkusze programu MS Excel, pliki tekstowe, pliki XML, itd.). Dzięki temu obraz firmy prezentowany za pomocą tego narzędzia jest spójny i może objąć wszystkie istotne dla zarządzania obszary funkcjonowania firmy.

Wersja podstawowa naszego systemu zawiera pakiet podstawowych wskaźników i raportów obrazujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym wdrożony został system wspomagający zarządzanie SAP Business One. W miarę potrzeb Klienta istnieje możliwość podpięcia systemu BI do dowolnych wskazanych źródeł danych. Możliwe jest również wdrożenie systemu BI w przedsiębiorstwach korzystających z innych systemów wspomagających zarządzanie jak również wdrożenia systemu BI równolegle z wdrożeniem systemu SAP Business One.