Przygotowany przez naszą firmę Pulpit Kontrahenta to rozwiązanie B2B skierowane do przedsiębiorstw korzystających z informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie SAP Business One. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z systemem SAP Business One i pozwala klientom firmy w prosty sposób realizować podstawowe czynności biznesowe, takie jak 

Reasumujac korzyści są obustronne: